Προϊόντα Texaco Lubricants
Υψηλών επιδόσεων προϊόντα Texaco Lubricants για αυτοκίνητα, βαν, φορτηγά, λεωφορεία, βιομηχανικό εξοπλισμό, εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας και εκτός δρόμου εξοπλισμό, από λιπαντικά ντιζελοκινητήρων και υγρά υδραυλικών συστημάτων έως γράσα και ψυκτικά/αντιψυκτικά.
1000 THF
High performance multifunctional tractor hydraulic fluid
904 Grease NLGI 1
Efficient performance calcium grease
ATF HD 389
High performance automatic transmission fluid
Antifreeze/Coolant Concentrate
Nitrite, amine and phosphate-free cost efficient coolant concentrate
Aries
32, 100, 320
Υψηλών επιδόσεων λιπαντικά εργαλείων αέρος
Aries XLX 32
High performance percussion-type air tool lubricant
Black Pearl Grease EP
NLGI grade: 1, 2
High performance multipurpose polyurea grease
Brake Fluid DOT 4
Efficient performance automotive brake fluid
Capella A 68
High performance fully synthetic refrigeration compressor lubricant
Capella HFC
32, 55, 100
High performance refrigeration oils for HFC/FE refrigerants
Capella Low Temp AB
High performance fully synthetic low temperature compressor oil
Capella Premium 68
Proven performance semi synthetic refrigeration compressor lubricant
Capella WF
32, 46, 68
Super high performance compressor fluids
Cetus DE 100
Ultra high performance synthetic compressor lubricant
Cetus HiPerSYN Oil 220
High performance synthetic compressor lubricant
Cetus HiPerSYN Oil 46
High performance synthetic compressor, bearing, and gear lubricant
Cetus PAG
Premium performance PAG based synthetic compressor oil (formerly known as LPG Compressor Oil)
Cetus PAO
ISO 32, 46, 68, 150
Ultra high performance synthetic compressor fluids
Chain Lubricant 680
Efficient performance chain lubricant
Clarity Hydraulic Oil AW
ISO 32, 46, 68, 100
High performance environmentally sensitive hydraulic oil
Clarity Synthetic EA Gear Oil 100
High performance biodegradable EPA and VGP-compliant gear oil
Clarity Synthetic EA Hydraulic Oil 100
High performance biodegradable EPA and VGP-compliant hydraulic oil
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW
ISO 32, 46, 68
Premium performance high productivity synthetic hydraulic fluid
Cold Climate Power Steering Fluid
High performance semi-synthetic power steering fluid
Compressor Oil EP VDL
ISO 32, 46, 68, 100, 150
High performance extended life compressor fluid
Copper Grease 9143
Proven performance anti-seize grease lubricant
Crater 2
Efficient performance railroad locomotive gear lubricant
GST Advantage EP
32, 46, 68
Υψηλών επιδόσεων βιομηχανικά λιπαντικά αεριοστρόβιλων και ατμοστρόβιλων
GST Advantage RO
32, 46
High performance industrial gas and steam turbine oil
GST EP
ISO 32, 46, 68
High performance anti-wear turbine fluid
Gear Oil GL-4
80W, 80W-90
Αποδεδειγμένων επιδόσεων λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων αυτοκινήτων
Gear Oil GL-5
80W-90, 85W-140
Λιπαντικά κιβωτίων ταχυτήτων αυτοκινήτων
Geartex LS
SAE 85W-90, SAE 85W-140
High performance limited slip axle lubricants
Geartex S4
Ultra high performance synthetic multigrade gear lubricant
High Temp Premium 2
High performance extreme temperature grease
Hydra
32, 46
Premium performance biodegradable hydraulic fluid
Hydraulic Oil 5606
High performance general purpose hydraulic oil
Hydraulic Oil AW
32, 46, 68
Efficient performance multipurpose hydraulic oil
Hydraulic Oil HVI
32, 46, 68, 100
Πολύτυπο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων
Hydraulic Oil K
Effective performance hydraulic elevator oil
Marfak
00, 1
Proven performance sodium soap grease
Marfak Bio Elitesyn HD
0, 2
Λιπαντικό γράσο EAL υψηλών επιδόσεων (Πρώην Clarity Synthetic EA Grease)
Marfak Heavy Duty 2
Proven performance fibrous sodium soap grease
Meropa EliteSyn WL
Premium high performance synthetic gear oils
Meropa EliteSyn WL 320
Premium high performance synthetic gear oils
Meropa EliteSyn XM
150, 220, 320, 460, 680
Premium performance synthetic gear lubricants
Meropa MG
100, 150, 220
High performance extreme pressure gear lubricant
Meropa V 320
Extreme pressure industrial gear lubricant
Meropa WG
220, 460
Proven performance compounded industrial gear and steam cylinder oil
Meropa XL
68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
High performance extreme pressure gear oils
Meropa® EliteSyn WS
150, 220, 320, 680
Premium performance synthetic industrial gear lubricant
Metal Protective Oil L
High performance rust preventive oil
Molytex EP 2
Proven performance extreme pressure multipurpose lithium grease
Motak
Efficient performance gear, bearing and wire rope lubricant
Multifak 142
Efficient performance multipurpose lithium grease
Multifak 264 EP 00/000
Efficient performance extreme pressure lithium grease
Multifak EP
0, 1, 2
Γράσο EP πολλαπλών χρήσεων
Multifak EP 000
Efficient performance multipurpose EP grease
Multifak Premium 3
Efficient performance lithium grease
Multifak T EP 2
Proven performance multi-purpose extreme pressure lithium grease
Multigear R
High performance part synthetic Total Driveline Lubricant
Novatex EP 2
Proven performance water resistant extreme pressure calcium grease
Novatex Greases
EP 2, HD 2, HEAVY EP 0, HEAVY EP 2, HEAVY M EP 2
Proven performance industrial and automotive greases
Omnis 220
Lubricating, process and stationary diesel/gas engine oil
PMO Premium
150, 220, 320
Proven performance paper machine oil
Paper Machine Oil XL
150, 220, 320
High performance paper machine lubricant
Rando Ashless 8401
High performance zinc-free multigrade hydraulic fluid
Rando HD
10, 22, 32, 46, 68, 100, 150
Zinc based industrial and mobile hydraulic oils
Rando HD LVZ
32, 46, 68
High performance long drain hydraulic fluid
Rando HDZ
15, 22, 32, 46, 68, 100
Proven performance multi-viscosity anti-wear hydraulic oil
Rando HDZ LT
32, 46
High performance multigrade hydraulic fluids
Rando WM 32
High performance multigrade wind turbine hydraulic fluid
Regal EP
32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
Steam, hydraulic and gas turbine oil
Regal SGT 22
Premium performance synthetic gas turbine lubricant
Rust Proof Compound L
Proven performance anti-corrosive wax compound
SRI Grease 2
High performance high temperature grease
Starplex EP
High performance long-service multi-purpose grease
Starplex EP 3
High performance long-service multi-purpose grease
Starplex HT 1
High performance heavy duty lithium complex grease
Super Universal Tractor Oil Extra
10W-30, 10W-40
High performance Super Tractor Oil Universal (STOU) lubricants
Synstar Hydraulic HFDU
Super high performance fire resistant hydraulic fluid
Texaco Motor Oil
20W-50, 15W-40, 5W-40
Effective performance engine oil MPMG: Passenger car and van engine oil
Texaco Motor Oil 5W-30
Efficient performance fuel conserving motor oil
Texaco Motor Oil S 5W-40
Effective performance multigrade engine oil
Texaco Motor Oil S SAE 5W-30
Passenger car and van engine oil
Texaco Motor Oil SAE 10W-40
Multigrade passenger car and light duty van engine oil
Texaform CR 3
Proven performance chemically reactive concrete mould oil
Texaform PR
5, 7
Proven performance partially reactive direct and indirect concrete mould oil
Texamatic 4291
Proven performance automatic transmission fluid
Texamatic 7045E
Proven performance automatic transmission fluid
Texando CX EP 2
High performance water resistant grease
Texatherm
32, 46
Proven performance industrial heat transfer oil
Texatherm HT 22
Proven performance synthetic heat transfer fluid
Texclad 2
Proven performance calcium grease
Texclad AL EP 00/000
High performance sprayable aluminium complex grease
Texclad AL HV 0
High performance sprayable aluminium complex grease lubrication
Texpar
15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460
Effective performance process oils
Texpar CNO
4, 6, 12
CNO process oils
Textran V 32
High performance transmission/hydraulic fluid
Transformer Oil Inhibited
Efficient performance transformer oil
Transformer Oil Uninhibited
Efficient performance transformer oil
Ulti-Plex Synthetic Grease EP
High performance high temperature synthetic grease
Ursa Heavy Duty Monograde
10W, 20W-20, SAE 30, SAE 40
Heavy-duty monograde diesel oils
Ursa Heavy Duty Multigrade
SAE 15W-40, SAE 20W-50
Multigrade heavy-duty diesel oils
Way Lubricant X
68, 100, 220, 320
Efficient performance machine tool slideway lubricant