Εφαρμογές ορυχείων, λατομείων και κατασκευών
1000 THF
High performance multifunctional tractor hydraulic fluid
ATF HD 389
High performance automatic transmission fluid
Antifreeze/Coolant Concentrate
Nitrite, amine and phosphate-free cost efficient coolant concentrate
Aries
32, 100, 320
Υψηλών επιδόσεων λιπαντικά εργαλείων αέρος
Aries XLX 32
High performance percussion-type air tool lubricant
Black Pearl Grease EP
NLGI grade: 1, 2
High performance multipurpose polyurea grease
Brake Fluid DOT 4
Efficient performance automotive brake fluid
Cetus DE 100
Ultra high performance synthetic compressor lubricant
Cetus HiPerSYN Oil 220
High performance synthetic compressor lubricant
Cetus HiPerSYN Oil 46
High performance synthetic compressor, bearing, and gear lubricant
Chain Lubricant 680
Efficient performance chain lubricant
Clarity Hydraulic Oil AW
ISO 32, 46, 68, 100
High performance environmentally sensitive hydraulic oil
Clarity Synthetic EA Gear Oil 100
High performance biodegradable EPA and VGP-compliant gear oil
Clarity Synthetic EA Hydraulic Oil 100
High performance biodegradable EPA and VGP-compliant hydraulic oil
Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW
ISO 32, 46, 68
Premium performance high productivity synthetic hydraulic fluid
Cold Climate Power Steering Fluid
High performance semi-synthetic power steering fluid
Compressor Oil EP VDL
ISO 32, 46, 68, 100, 150
High performance extended life compressor fluid
Copper Grease 9143
Proven performance anti-seize grease lubricant
Crater 2
Efficient performance railroad locomotive gear lubricant
Delo 100 Motor Oil SAE 40
Heavy-duty monograde engine oil (Supersedes Ursa Extra Duty 40)
Delo 400 LE Synthetic SAE 5W-40
Premium performance synthetic heavy-duty diesel engine oil
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40
Λιπαντικό κινητήρα βαρέως τύπου συνθετικής τεχνολογίας κορυφαίας απόδοσης
Delo 400 XLE SAE 10W-30
Κορυφαίων επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων βαρέος τύπου
Delo 600 ADF SAE 10W-30
Premium performance synthetic-technology long-drain engine oil
Delo 600 ADF SAE 15W-40
Premium performance synthetic-technology long-drain engine oil
Delo Gold Ultra E SAE 10W-40
Proven performance heavy-duty engine oil
Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
Proven performance heavy-duty engine oil
Delo Gold Ultra SAE 10W-30
Proven performance heavy-duty engine oil
Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
High performance semi-synthetic heavy-duty engine oil
Delo Starplex EP 2
High performance long-service multi-purpose grease (Supersedes Starplex EP 2)
Delo Syn ATF HD
High performance synthetic automatic transmission fluid
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90
High performance synthetic heavy-duty gear oil
Delo Syn-TDL SAE 75W-90
Premium performance fully synthetic Total Driveline Lubricant (Supersedes Multigear S SAE 75W-90)
Delo Syn-THF XC
High performance synthetic wet brake transaxle fluid (Supersedes Textran WBT)
Delo TorqForce
10W, 30, 50
Proven performance heavy-duty transmission and drive train fluids
Delo TorqForce FD SAE 60
Proven performance heavy-duty final drive oil (Supersedes Final Drive SAE 60)
Delo XLC Antifreeze/Coolant
Concentrate, Premixed 40/60, Premixed 50/50
High performance extended life antifreeze/coolant
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant
Premixed 33/67, Concentrate
High performance extended life antifreeze/coolant
Geartex LS
SAE 85W-90, SAE 85W-140
High performance limited slip axle lubricants
Havoline Multi-Vehicle ATF
Premium performance multipurpose automatic transmission fluid
High Temp Premium 2
High performance extreme temperature grease
Hydra
32, 46
Premium performance biodegradable hydraulic fluid
Hydraulic Oil AW
32, 46, 68
Efficient performance multipurpose hydraulic oil
Hydraulic Oil HVI
32, 46, 68, 100
Πολύτυπο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων
Hydraulic Oil K
Effective performance hydraulic elevator oil
Marfak
00, 1
Proven performance sodium soap grease
Marfak Bio Elitesyn HD
0, 2
Λιπαντικό γράσο EAL υψηλών επιδόσεων (Πρώην Clarity Synthetic EA Grease)
Marfak Heavy Duty 2
Proven performance fibrous sodium soap grease
Meropa XL
68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
High performance extreme pressure gear oils
Molytex EP 2
Proven performance extreme pressure multipurpose lithium grease
Motak
Efficient performance gear, bearing and wire rope lubricant
Multifak 142
Efficient performance multipurpose lithium grease
Multifak EP
0, 1, 2
Γράσο EP πολλαπλών χρήσεων
Multifak Premium 3
Efficient performance lithium grease
Multifak T EP 2
Proven performance multi-purpose extreme pressure lithium grease
Novatex EP 2
Proven performance water resistant extreme pressure calcium grease
Novatex Greases
EP 2, HD 2, HEAVY EP 0, HEAVY EP 2, HEAVY M EP 2
Proven performance industrial and automotive greases
Rando HD LVZ
32, 46, 68
High performance long drain hydraulic fluid
Rando HDZ
15, 22, 32, 46, 68, 100
Proven performance multi-viscosity anti-wear hydraulic oil
Rust Proof Compound L
Proven performance anti-corrosive wax compound
SRI Grease 2
High performance high temperature grease
Starplex EP
High performance long-service multi-purpose grease
Starplex EP 3
High performance long-service multi-purpose grease
Starplex HT 1
High performance heavy duty lithium complex grease
Synstar Hydraulic HFDU
Super high performance fire resistant hydraulic fluid
Texamatic 4291
Proven performance automatic transmission fluid
Texamatic 7045E
Proven performance automatic transmission fluid
Texclad 2
Proven performance calcium grease
Texclad AL EP 00/000
High performance sprayable aluminium complex grease
Texclad AL HV 0
High performance sprayable aluminium complex grease lubrication
Textran V 32
High performance transmission/hydraulic fluid
Ulti-Plex Synthetic Grease EP
High performance high temperature synthetic grease