Αεριοστροβίλους και ατμοστροβίλους
Cetus PAO
ISO 32, 46, 68, 150
Ultra high performance synthetic compressor fluids
GST Advantage EP
32, 46, 68
Υψηλών επιδόσεων βιομηχανικά λιπαντικά αεριοστρόβιλων και ατμοστρόβιλων
GST Advantage RO
32, 46
High performance industrial gas and steam turbine oil
GST EP
ISO 32, 46, 68
High performance anti-wear turbine fluid
Regal EP
32, 46, 68, 100, 150, 220, 320
Steam, hydraulic and gas turbine oil
Regal SGT 22
Premium performance synthetic gas turbine lubricant